مبانی فقهی تکفیربازدید ۰

این اثر هفتمین نشست علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار است. این اثر که سخنرانی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی است، در خصوص موضوع کفر در قرآن و روایات ارائه شده است.